Giải bơi biển Quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023

Đừng ngông cuồng với Việt Nam

Công Luân - 2023-04-08 15:56:21
Ngày 07/04, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khanh Hòa có văn bản số 1130 gửi Công ty cổ phần sự kiện Peak (địa chỉ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) về việc đề nghị...