giả VietGAP

Rau bẩn biến hình: Cứ đóng vai “bị hại” rồi xin lỗi là xong?

Công Luân - 2022-09-23 16:20:24
WinMart, Tiki NGON, 3 Sạch và Bách Hóa Xanh đều lên tiếng rằng họ bị nhà phân phối giả nhãn hiệu VietGAP. Tất cả các chuỗi cung ứng này đều thanh minh họ “bị...