gia đình trị

Sri Lanka là thất bại điển hình của một thể chế

Phạm Khoa - 2022-07-16 08:05:28
Ngày 12/4, Bộ trưởng tài chính Basil Rajapaksa đã tuyên bố Sri Lanka không thể trả được các khoản nợ nước ngoài. Ngay từ thời điểm đó, nhiều người đã hình...