giả bác sĩ

Trường ĐH Y dược TP.HCM: ‘Giả làm bác sĩ, Khiêm có kêu gọi từ thiện’

2022-02-22 14:04:32
Qua kiểm tra, phía Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết không có người nào tên Nguyễn Quốc Khiêm từng công tác, làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường...