ghi công

Về Đồng Lộc dâng nén hương lòng!

Hạnh Phúc - 2022-09-14 08:17:02
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước rộn vang khúc ca khải hoàn mừng mùa thu độc lập. “Trời còn để buổi hôm nay tan sương đầu ngõ vén mây...