GDP Việt Nam tăng trưởng dương

Kinh tế Việt Nam ổn định qua chỉ số GDP 3.2%

Huy Hoàng - 2023-06-01 10:14:03
Mức tăng trưởng GDP 3.2% trong những tháng đầu năm 2023 nói lên điều gì về “sức khỏe” của nền kinh tế Việt Nam hiện nay? Khác với khí thế tăng trưởng mạnh...