GDP toàn cầu

Mây đen bao phủ thế giới

Lan Hoa - 2022-09-08 10:16:41
Chưa bao giờ cụm từ “suy thoái kinh tế” được tìm kiếm nhiều đến thế trên thanh công cụ Google. Nó phản ánh sự quan tâm cũng như thái độ bi quan của phần...