GDP 2022

Việt Nam đã nhảy bao nhiêu bậc trên bản đồ GDP thế giới?

Bảo Trâm - 2023-01-25 13:21:02
Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2001, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 41,3 tỷ USD, xếp thứ 60/200 trên thế giới. Đến năm 2021, quy mô GDP Việt...