gánh hàng rong

Thương dân từ những gánh hàng rong

Hạnh Phúc - 2022-09-01 17:44:05
Một thành phố đáng sống không phải là nơi không có người nghèo. Khái niệm ấy thuộc về nơi người giàu biết sẻ chia và người nghèo biết nỗ lực. Từ bao đời...