Eximbank

Chân dung tân Chủ tịch Eximbank Lương Thị Cẩm Tú

2022-02-17 16:38:08
Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bà Lương Thị Cẩm Tú đã trải qua nhiều ngân hàng như Sacombank, MHB, Nam A Bank và Eximbank.   Hội đồng Quản...