EVN thua lỗ

Nhiều sai phạm của EVN trong kết luận thanh tra của Bộ Công Thương

2023-07-13 14:33:43
Bộ Công Thương đã công bố kết luận thanh tra đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan. Kết luận này đã chỉ ra nhiều tồn tại,...