EVN thua lỗ

EVN lỗ gần 16.600 tỷ đồng, có chấp nhận được?

Thu An - 2022-09-21 06:01:57
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 với kết quả lỗ sau thuế hợp nhất 16.586 tỷ đồng. Đây là kết quả gây...