EVN thua lỗ

Những nỗ lực của EVN trong thời kỳ “bão giá”

Minh Thanh - 2022-12-02 05:13:46
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố kết quả kinh doanh trong 10 tháng đầu năm. Theo đó công ty báo lỗ 15.758 tỷ đồng và số lỗ cả năm dự kiến là...