đường sắt đô thị Hà Nội

Những nghịch lý ở đường sắt đô thị Hà Nội

2019-11-30 16:26:01
Dù đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 chưa thể khởi công nhưng vốn đầu tư đã tăng gần gấp đôi, Hà Nội phải giải ngân để trả lãi vay. Bộ Kế hoạch...