đường ở TP.HCM

400 con đường “có vấn đề” ở TP.HCM và lời giải

Minh Thanh - 2023-02-18 21:55:53
Thông tin gần 400 con đường tại TP.HCM chuẩn bị đổi hoặc cập nhật tên mới khiến cho nhiều người dân xôn xao. Đây là một trong những hoạt động chính nằm...