đường dây điện 220kV dài nhất Đông Nam Á

Đằng sau đường điện vượt biển dài nhất Đông Nam Á

LS Lê - 2022-09-06 09:03:40
Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo...