được mùa mất giá

Thay đổi tư duy để định vị lại ngành nông nghiệp

Diệu Hương - 2021-03-03 15:44:22
Trong bức tranh kinh tế chung, nông nghiệp góp phần là điểm sáng quan trọng, khẳng định vai trò là trụ cột của nền kinh tế vào những lúc khó khăn khi tăng trưởng...