dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi

Ngành Dầu khí được “sửa mình” để tự chủ

LS Lê - 2022-06-14 19:19:01
Giá xăng dầu thế giới liên tục tăng, gây ảnh hưởng khá lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Trước tình hình...