dự án luật

Những điểm khác biệt giữa hai dự thảo luật giao thông

M.N - 2023-04-20 20:45:19
Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Qua gần 13 năm triển khai thực hiện, Luật đã có những tác động tích cực đến công...