dự án luật
Tiếp tục quan tâm hơn đến hoàn thiện thể chế, triển khai thi hành các luật
2019-05-31 19:25:45
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 31/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế – xã hội; thành viên Chính phủ giải trình làm rõ...
Chính phủ đề nghị rút 2 dự án Luật ra khỏi chương trình năm 2019
2019-04-10 10:55:17
Lý do đề nghị rút 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế BVMT và Luật Đất đai vì cần thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Chính...
Nghiên cứu, hoàn thiện một số dự án luật
2018-10-04 16:47:45
Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 27, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu,...
Các dự án luật cần thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian
2018-05-30 14:16:19
Sáng 30/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; thảo luận về...
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận 3 dự án Luật
2018-05-29 08:37:54
Ngày 29/5, theo chương trình Kỳ họp thứ 5, tại phiên họp sáng, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi,...
Giao chỉnh lý, hoàn thiện một số Dự án Luật
2018-05-04 15:01:47
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23. Ảnh...
Quốc hội xem xét 3 dự án Luật
2016-10-27 09:18:46
Theo chương trình, ngày 27/10, Quốc hội sẽ xem xét về 3 dự án luật là: Luật Quản lý ngoại thương; Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi...
Xử lý dứt điểm văn bản nợ đọng trước 15/9
2015-08-05 19:10:53
Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quan tâm, tập trung chỉ đạo sâu sát việc nghiên cứu, soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh...
Dự án Luật tạm giữ, tạm giam đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người
2015-06-17 07:21:07
Ngày 19/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường để cho ý kiến về dự án Luật tạm giữ, tạm giam. Để hiểu rõ hơn về dự án Luật quan trọng này, phóng...
Bộ GTVT được quyền định khung giá dịch vụ tại cảng
2015-06-03 11:24:24
Khung giá cần rà soát các loại phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ tạo sự thống nhất với dự án Luật phí, lệ phí và Luật giá 2012. Báo cáo thẩm tra dự...
Giải quyết kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước
2015-02-25 15:28:18
Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban soạn thảo dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) đã tổ chức buổi họp đóng góp ý kiến về dự án Luật. Đồng chí Trương Hòa...
UBTVQH thảo luận Dự án Luật Ban hành VBQPPL
2014-09-22 18:30:52
Chiều ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ...
Chính phủ định hướng xây dựng một số dự án luật quan trọng
2014-07-29 18:21:46
Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2014 vừa được Chính phủ ban hành. Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã thống nhất định...
Đọc nhiều