Dự án Kênh đào Funan Techo

Nỗi lo cho Đồng bằng Sông Cửu Long

Hạnh Văn - 2024-04-26 08:03:50
Tháng 5/2023, Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê chuẩn Dự án Kênh đào Funan Techo (còn gọi là Dự án Hệ thống Logistics và Điều hướng Tonle Bassac), sau 26 tháng nghiên...