dự án đầu tư xây dựng

Cà Mau đầu tư hơn 360 tỷ đồng xây dựng trụ sở Tỉnh ủy từ ngân sách địa phương

2021-06-21 14:40:35
Gần hai năm sau khi đưa vào sử dụng trụ sở UBND tỉnh Cà Mau với nguồn vốn trên 430 tỷ đồng, tỉnh này tiếp tục đầu tư 362 tỷ đồng xây dựng trụ sở Tỉnh...