đóng tàu

Tàu du lịch 5 sao đóng tại Việt Nam gia nhập du lịch sông Amazon

2020-07-02 22:35:51
Đây là con tàu đầu tiên đạt tiêu chuẩn 5 sao do nhà thầu Việt Nam đóng tại Việt Nam sẽ đưa sang châu Mỹ phục vụ hoạt động du lịch trên sông Amazon. Tàu Aqua...