Đoàn Thanh niên
Thanh niên: Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên
2019-03-26 15:28:35
“Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên, phải tránh thành kiến,...
Đoàn nêu giải pháp khắc phục “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”
2017-12-13 17:36:54
Ngày 13/12, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI đã tổ chức buổi...
Ông Nguyễn Minh Triết trúng cử BCH Trung ương Đoàn khoá mới
2017-12-12 16:09:50
Với 88,78% số phiếu đồng ý, ủy viên Thường vụ TƯ Đoàn khoá 10, Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết đã trúng cử vào Ban chấp hành TƯ...
Để “thắp lửa” nhiệt huyết
2017-12-12 12:01:06
Tại Lễ khai mạc đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng 11/12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phải tăng cường...
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc
2017-12-11 18:45:48
Sáng 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017-2022), đã khai mạc phiên trọng thể tại Hà Nội. Thay mặt...
Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
2017-12-11 07:09:14
Sáng 11-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XI với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết,...
Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
2017-12-11 07:09:14
Sáng 11-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XI với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết,...
Phát huy vai trò tuổi trẻ trong phản bác thông tin, luận điệu sai trái
2017-12-10 19:31:23
125 thanh niên đại diện cho 1.000 đại biểu chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đã tham dự diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt...
Chén ngọc vẽ vàng quà tặng đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc
2017-12-10 13:58:30
 – Chén ngọc vẽ vàng dành tặng Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11 là một tác phẩm nghệ thuật, hàm chứa những thông...
Tập trung trí tuệ, sức lực, góp phần vào thành công của Đại hội Đoàn
2017-12-10 12:22:21
Với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự, sáng 10/12, tại Phiên thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã thông qua Chương trình Đại hội; Quy...
Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng
2017-12-10 11:36:09
Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm, quyền lợi của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng,...
Triển lãm Đoàn TNCS – “Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”
2017-12-10 11:22:26
Sáng 10/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ...
Triển lãm ảnh về hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công an
2017-10-10 18:08:20
Sáng ngày 10-10, trước khi Đại hội lần thứ XXI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tiến hành phiên làm việc thứ nhất, Ban tổ chức Đại hội đã khai mạc triển...
Đọc nhiều