Đỗ Văn Đương

Phó Ban Dân nguyện: Vụ Đồng Tâm được thanh tra chặt chẽ, đối thoại công khai

2020-01-13 19:40:40
Theo Phó Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương, với vụ Đồng Tâm, Thanh tra Chính phủ đã làm hết sức chặt chẽ, đối thoại rất công khai, dân chủ với đông đảo người...