Đỗ Hoàng Minh

Ông Đỗ Hoàng Minh nói sẽ bán dự án trả tiền trái phiếu cho nhà đầu tư

2022-04-14 11:04:09
Ông Đỗ Hoàng Minh – con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng – Đại diện Tân Hoàng Minh cam kết sẽ thu xếp nguồn tiền để trả lại 100% tiền mua trái phiếu (tiền gốc)...