Dmitry Peskov

Nga lần đầu tiên gọi Mỹ là “kẻ thù”

Đông Duy - 2024-06-05 14:50:13
Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga đã gọi Mỹ là ‘kẻ thù’, thay vì ‘quốc gia không thân thiện’ hay ‘đối thủ’ như trước đây. Người phát ngôn Điện...