điều trị bệnh nhân COVID-19

Bồn chứa 32 tấn oxy và sáng kiến ‘đánh chặn từ xa’ của quận 7

2021-08-10 08:00:44
Thay vì chuyển bệnh nhân trở nặng lên tuyến trên, quận 7 (TP.HCM) tự thiết lập cơ sở gồm 5 tầng điều trị để xử lý cấp cứu kịp thời. Trong ít nhất 45 ngày...