Điếu Cày

Nguyễn Văn Hải xảo ngôn: ‘Lên án Việt Nam dùng biện pháp độc tài để chống dịch”

Nam Phong - 2020-06-18 12:26:14
Mới đây trang VOA tiếng Việt đăng bài viết với tiêu đề ‘Không nên dùng các biện pháp độc tài để chống dịch” có nội dung phỏng vấn Nguyễn Văn Hải (Điếu...