diệt chủng Pol Pot

Nơi mà chúng ta hy sinh máu thịt giúp đỡ, có những người đã nói chúng ta là kẻ xâm lược

Tifosi - 2021-01-14 14:55:52
“Trong quá khứ và hiện tại, Việt Nam luôn muốn đô hộ Campuchia. Việt Nam đã dựng và trực tiếp chỉ đạo Khmer Đỏ đối xử tàn bạo với người dân Campuchia,...