diễn tập

Diễn tập, tập huấn chữa cháy rừng trên… giấy, vẫn lập hồ sơ thanh toán hơn nửa tỉ

2021-09-09 15:19:25
Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ thanh toán hơn nửa tỉ đồng cho việc diễn tập, mở các lớp phòng cháy chữa cháy, tập huấn bảo vệ rừng. Tuy nhiên,...