Diễn đàn Người lao động năm 2023

Khi hội nghị Diên Hồng thở hơi thở của cuộc sống!

Công Luân - 2023-07-30 19:00:12
Lần đầu tiên, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan...