Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

Chất keo gắn kết các nước thành viên APEC từ chuyến đi của Chủ tịch nước

Huy Hoàng - 2022-11-14 14:40:48
Gặp gỡ các nhà lãnh đạo tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam sẽ có những đóng góp quan trọng để cộng đồng các thành...