Diễn đàn APEC

Xây dựng châu Á – Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình

2020-12-01 07:30:51
Hội nghị các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 diễn ra ngày 20/11/2020 đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn APEC đến năm...