Điện Biên Phủ trên không

Bước qua lằn ranh đỏ, sẽ có trận “Điện Biên phủ trên biển”

Nam Phong - 2020-04-26 11:37:05
Trong những ngày biển Đông dậy sóng, không ít người tỏ ra lo lắng cho rằng nào là Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, nào là chênh lệch về sức mạnh vũ khí, sức...