dịch vụ công TP.HCM

Vấn đề cốt lõi của nền công vụ TP.HCM

Bích Vân - 2024-04-05 15:44:27
Hiện tại, những thách thức đối với nền công vụ của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang là vấn đề nhức nhối trong việc định hình đô thị cũng như...