Deloitte Việt Nam

Sai phạm tại SCB: Kiểm toán, thẩm định không thể vô can!

Thành An - 2024-04-15 14:30:18
Việc HĐXX phiên tòa sơ thẩm các sai phạm xảy ra tại ngân hàng SCB đề xuất cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của các báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi các...