đề thi Toán in mờ

Hà Nội chấp nhận hai đáp án cho đề thi Toán in mờ

Hạ Băng - 2023-06-13 07:32:19
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có hai đáp án cho đề thi Toán in mờ, những học sinh nhầm lẫn vẫn được tính điểm. Phụ huynh có mặt tại trụ sở Sở...