dạy làm giàu

Tiến sĩ ‘dạy làm giàu’ dụ tiền 2.500 người bằng cách nào?

Thanh Lam - 2023-04-03 11:07:51
Đang làm ăn ì ạch, Phạm Thanh Hải bỗng thu 2.700 tỷ đồng một năm nhờ quảng bá là tiến sĩ, mở lớp dạy làm giàu dụ 2.574 người góp vốn, trả lãi 50%/năm, VKS...