dầu khí Việt Nam

Lời tiên tri của Bác Hồ với ngành dầu khí Việt Nam

Bảo Vân - 2021-11-23 20:48:52
Từ lời tiên tri của Bác Hồ khi thăm Baku (Azerbaijan), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam/PVN) đã trở thành tập đoàn kinh tế-kỹ thuật quan trọng hàng...