đào tạo nghề

Lao động chất lượng cao: Giải pháp cho phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Diệu Hương - 2021-11-25 11:50:33
Thời gian qua Chính phủ đã ban hành và thực thi hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động. Độ bao phủ vaccine đang được mở rộng rất...