đạo Hồi

Thủ lĩnh tối cao Taliban ra sắc lệnh về khăn trùm đầu

Phạm Hùng - 2022-05-07 17:51:48
Ngày 7/5, thủ lĩnh tối cao của Taliban đã ra lệnh cho phụ nữ Afghanistan mặc áo trùm kín đầu ở nơi công cộng. “Phụ nữ nên mặc áo chadori (áo khoác trùm từ đầu...