đánh thuế 10%

Một lời nói được hàng chục triệu tiếng vỗ tay

Công Luân - 2023-03-06 19:54:09
Chỉ đạo nóng của Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi về việc thu thuế tiền trợ cấp thất nghiệp của công nhân bị nghỉ việc tại công ty PouYuen khiến dư luận hết...