Đặng Văn Thành

Vợ ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch TTC Sugar

2019-10-29 10:18:16
Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa công bố bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ doanh nhân Đặng Văn Thành được bầu làm Chủ tịch HĐQT công...