Đặng Tiểu Bình

Vài điều về 3 vị Chủ tịch Trung Quốc Mao – Đặng – Tập

2021-01-22 14:22:54
Dù có những khác biệt trong đường lối lãnh đạo nhưng giữa 3 vị lãnh đạo Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình nhưng Trung Quốc dưới thời kỳ...