đăng kiểm

Tin mừng cho gần 1,4 triệu xe cá nhân từ đầu tháng 6

Bích Vân - 2023-05-26 14:54:22
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi...