đăng kiểm

Từ ngày 22/03/2023, thời hạn đăng kiểm xe ô tô thay đổi ra sao?

M.N - 2023-03-22 14:03:28
Từ ngày 22/3/2023, Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư mới sửa...