Đặng Hùng Võ

Định giá đất, chuyện từ cuộc tranh luận giữa 2 nguyên Thủ tướng

2019-12-10 15:30:23
GS.TSKH Đặng Hùng Võ kể, hơn 10 năm trước, ông từng chứng kiến cuộc tranh luận găng giữa ông Phan Văn Khải (khi đó là Thủ tướng) và cấp phó khi đó là ông...