Đặng Hùng Võ
Bộ Tài chính đang dự định đánh thuế tài sản mang tính trực thu, trong đó có việc đánh thuế những người sở hữu 2 nhà ở trở lên. Bàn về vấn đề này, nhiều...
Ngân hàng Thế giới nhận định rằng thuế đất ở Việt Nam chưa hợp lý, khiến Ngân sách thất thu, đồng thời không tạo được động lực phát triển cho thị...
Tác động của chính sách mới lên thị trường dưới góc nhìn của G.S Đặng Hùng Võ là tích cực. Tuy nhiên, bất động sản Việt Nam sẽ vẫn còn nhiều vấn đề...
Bất động sản Việt Nam chắc chắn sẽ đón thêm các dòng vốn đầu tư mới mạnh mẽ hơn từ các nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn cuối năm 2014. GS. Đặng...
GS.TS Đặng Hùng Võ chia sẻ thời ông còn giữ chức Thứ trưởng, lương của ông 8 triệu, cộng thêm những khoản phong bì ‘pháp luật cho phép’ và làm thêm công...
“Khi thị trường trầm lắng, mọi cái mà trước kia dễ chấp nhận thì lại chính là điểm tạo ra bất đồng giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Từ đó, tranh...
Một nghịch lý đáng lo ngại là trong khi nhiều nơi, nhiều thành phần kinh tế đang thiếu đất thậm chí không có đất để sản xuất và mưu sinh thì lại có tới...
“Cả nước vi phạm Luật đất đai, hầu hết Chủ tịch UBND các tỉnh không thực hiện đúng nhưng chẳng ai làm sao cả”. GS Đặng Hùng VõGS. TS Đặng Hùng Võ –...
Bài chọn lọc