dâng h

Lễ dâng hương trước kỳ thi học sinh giỏi, giáo dục hay phản giáo dục?

Hạnh Phúc - 2023-02-20 11:05:35
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa được các nhà trường tổ chức cho học sinh hàng năm trong những ngày lễ lớn là hoạt động mang tính...