dân phòng

Lo tăng nhân sự, ngân sách khi lập lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

2020-09-12 07:28:52
Bộ Công an khẳng định, thống nhất 3 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an bán chuyên trách sẽ giảm 500.000 nhân sự và hàng trăm tỉ đồng mỗi tháng...