đảm bảo an ninh lương thực

Nhìn từ tô mì ăn liền của người dân Indonesia!

Công Luân - 2022-08-18 16:20:23
Indonesia là một trong những quốc gia tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất toàn cầu. Theo Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới, nhu cầu mì ăn liền của nền kinh tế lớn nhất...