Đại tướng

Những câu nói nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

2021-08-25 11:03:23
Ngọn lửa sống và tình yêu nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn cháy rực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhìn lại lịch sử, dường như những câu nói bất...