Đài Truyền hình Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm tân Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

2021-03-22 17:30:12
Ông Lê Ngọc Quang (47 tuổi, Phó tổng giám đốc Thường trực Đài truyền hình Việt Nam) vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Ông...