Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Về luận điệu vô lối “Việt Nam xin xỏ Mỹ đừng kì thị”

An Diễm - 2022-04-05 09:50:10
Trong buổi tiếp Đại sứ Mỹ là Marc Knapper, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn đề nghị phía Mỹ cùng xây dựng quan hệ dựa trên sự tôn trọng thể chế chính...